ברוכים הבאים לאתר העתידי של "מראות מהמורשת הבדואית": פרוייקט אמנות בקהילה הבדואית בנגב לשימור המורשת והתרבות הבדואית

עד פתיחת האתר ניתן לקבל פרטים ראשוניים על הפרוייקט בכתובת הבאה:

Welcome to the future home Of "Images of Bedouin Heritage"  A Community Art Project.

Initial information regarding the Project can be found at the following link :

  

www.daphnaguttman.avidarweb.com

"הגדולים הם הספרים של הצעירים"

 (פתגם בדואי)

The Elders are the Books of the Young

 ( A Bedouin Proverb)